droga krzyowa wp 2019 3liturgia wp 2019 2W Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r. zgromadziliśmy się, aby rozważać ostatnią Mękę Pańską, powiedział proboszcz ks. Gabriel Marciniak rozpoczynając Drogę Krzyżową. W tym dniu poprowadził ją naprzemiennie z Rycerzami Kolumba i oni też ponieśli krzyż i lampiony przechodząc od stacji do stacji. Rozważania były bogate w treści i czytelności każdej stacji i zawsze zakończone nauką i prośbą skierowaną do Pana Jezusa.
liturgia wp 2019 4liturgia wp 2019 11W Wielkopiątkowej Liturgii narratorem był również Marek Gajda. Najważniejszy dzień w Roku Liturgicznym. Uczczenie Krzyża. Rozpoczynamy naszą modlitwę w ciszy, gdy kapłan upadnie przed ołtarzem w geście przebłagalnym, my uklęknijmy i módlmy się, by wyrzec się wszystkich grzechów, przepraszając Jezusa i prosząc o miłosierdzie dla nas i całego świata. liturgia wp 2019 9droga krzyowa wp 2019 1Przewodniczącym Liturgii był wikariusz ks. Wojciech Kuropieska. Następnie Rycerze Kolumba odczytali Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według Ew. świętego Jana (J 18,1-19,42) (Jacek Gajda, Zbigniew Morgaś, Leszek Jagiełło).
Homilię wygłosił ks. Wojciech Kuropieska: Niektórzy ludzie szukali sposobności, by Jezusa zabić, ale długo im się to nie udawało, bo nie był to jeszcze Jego czas. Gdy przyszła Jego godzina, Żydzi wyrzucili Go za miasto i tam zabili. (…) I dziś wielu udaje się wyrzucić Jezusa. Ale po 3 dniach okazuje się, że Boga nie można zabić. (…) My musimy przyjąć to, co dla nas przygotował i z Jego pomocą nieść krzyż. (…) Stajemy pod krzyżem, Jego krew zmywa nasze grzechy. Krew przyjęta przez nas przemienia nas. Św. liturgia wp 2019 12liturgia wp 2019 13Faustyna przekazała nam, abyśmy uciekali się do Miłosierdzia Bożego, a Jezus dał nam modlitwę "O Krwi i Wodo…" Kto z wiarą odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, to skruszy największego grzesznika! (…) Nie ma wyzwolenia, jak tylko przez Jezusa! Powiedz Jezusowi, w ostatniej chwili konania, że Go kochasz, bo później może być za późno!
Jest wiele przepięknych momentów w Liturgii Wielkopiątkowej. Jednym z nich była modlitwa powszechna śpiewana przez obu księży proboszcza na przemian z wikariuszem: za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność Kościoła, za Żydów, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących.
I znów narrator zapowiedział: zbliża się kulminacyjny punkt Liturgii - Liturgia Krzyża. Za adorację krzyża w szacunku mogliśmy uzyskać odpust zupełny. Tego dnia przyszło bardzo dużo wiernych, przy pięknych śpiewach wszyscy w skupieniu podchodzili, aby ucałować krzyż.
liturgia wp 2019 14Po komunii świętej kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i zaczął się śpiew Gorzkich Żali, po czym nastąpiła Adoracja Chrystusa w Grobie prowadzona najpierw przez członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Następnie adorację poprowadziła Schola wraz Liturgiczną Służbą Ołtarza pod opieką ks. Wojciecha Kuropieski i organistki Katarzyny Bednarskiej. Ostatnią adorację Jezusa złożonego do Grobu prowadziła Odnowa w Duchu Świętym.

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Trojanowski