wielka sobota 2019 1wielka sobota 2019 1bWielka Sobota obfituje w wiele symboli: rankiem piękna tradycja święcenie pokarmów i adoracja Pana Jezusa w Grobie oraz możliwość uczczenia Krzyża. Tę tradycję kultywują wszystkie rodziny w Parafii. Możemy wówczas zauważyć, że Parafia na ten dzień odmładza się poprzez obecność wielu rodzin z małymi dziećmi, często tych które przyjeżdżają do rodziców i dziadków. wielka sobota 2019 1awielka sobota 2019 1cWielka Sobota, jak i całe Triduum Paschalne, po raz pierwszy były obchodzone w nowym kościele, toteż i Liturgia światła rozpoczęła się w nowym miejscu przy krzyżu misyjnym i tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tam kościelny pan Adam, rozpalił ognisko, a proboszcz ks. Gabriel Marciniak rozpoczął Liturgię Światła od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Skreślił na Nim krzyż, cyfry bieżącego roku oraz greckie litery: A-lfa i O-mega.
Przy śpiewie Światło Chrystusa wchodziliśmy za kapłanem do świątyni, gdzie ministranci pomogli wszystkim zapalić od Paschału świece woskowe, aby wielka sobota 2019 2awielka sobota 2019 2bliturgia nabrała szczególnego blasku. Po czym wysłuchaliśmy hymnu na chwałę Boga wyśpiewanego przez ks. Wojciecha Kuropieskę (Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie!). Po tym nastąpiła Liturgia Słowa Bożego. Zgromadzenie wiernych posila się w tym dniu wyjątkowo obficie Słowem Bożym; bowiem było siedem czytań ze Starego Testamentu i Nowego wielka sobota 2019 3wielka sobota 2019 3aTestamentu czytanych naprzemiennie głównie przez ministrantów i Rycerzy Kolumba. W śpiewie Psalmów starszym ministrantom (Rafał Balcerzak), które wyrażają prośbę, uwielbienie, pragnienie, pomogli panowie Maciej Nowikow i Marcin Senator.
W krótkiej homilii ks. Wojciech Kuropieska przytoczył kilka faktów z filmu Sprawa Chrystusa, w którym każdy dowód wielka sobota 2019 4wielka sobota 2019 5miał zadać kłam historii Chrystusa, a na końcu okazało się, że żaden z dowodów nie da się w sposób racjonalny podważyć. (…) Jest to przytłaczający fakt, że Jezus zmartwychwstał. Pokonał śmierć, największy lęk człowieka. (…) Dlatego Chrystus daje nam wolną wolę - wierzyć w Jezusa Zmartwychwstałego. (…) Czy ja wierzę, że Jezus żyje i zmartwychwstał? Zapytaj samego siebie czy wierzysz?
wielka sobota 2019 6wielka sobota 2019 7W tym dniu szczególnie wybrzmiała Litania do Wszystkich Świętych wyśpiewana przez Marcina Senatora. Po tym odbyła się Liturgia Chrzcielna i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. uwieńczona pokropieniem przez kapłana wodą święconą każdego z nas.  Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełniła liturgia eucharystyczna. Po Komunii św. organistka Katarzyna Bednarska zaintonowała Chwała na wysokości Bogu. Proboszcz na wielka sobota 2019 8zakończenie zaprosił wiernych na mszę rezurekcyjną, a po niej tradycyjnie na świąteczny żurek.

 

 

Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot.: Paweł Trojanowski