bierzmow 2019 1bierzmow 2019 2W dniu 2 maja 2019 roku w Parafii p.w. Św. Wacława młodzież z tamtejszej wspólnoty oraz z naszej Parafii Matki Bożej Bolesnej przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ordynariusza diecezji radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika.
Na początku przedstawiciele rodziców poprosili ks. Biskupa o udzielenie tego szczególnego sakramentu bierzmow 2019 3bierzmow 2019 4dojrzałości chrześcijańskiej naszym dzieciom. Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego.
Następnie proboszcz Parafii św. Wacława ks. kan. Andrzej Tuszyński serdecznie przywitał Szafarza Sakramentu, zaproszonych księży, a zwłaszcza współcelebransa tej uroczystej Mszy św. ks. Gabriela Marciniaka, proboszcza Parafii Matki Bożej Bolesnej, po czym zwracając się do ks. Biskupa poprosił o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. A na zadane pytanie czy młodzież wie jak wielki dar otrzymuje w tym Sakramencie i czy należycie przygotowała się do jego przyjęcia, ksiądz zapewnił o jej właściwym przygotowaniu, nad którym czuwali wikariusze: ks. Wojciech Kuropieska i ks. Krzysztof Bochniak.
bierzmow 2019 5bierzmow 2019 6Wówczas Biskup Henryk Tomasik zwrócił się do kandydatów, aby wyznali przed zgromadzonym Kościołem jakich łask oczekują od Pana Boga, a oni chóralnie odpowiedzieli: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.”
W homilii ks. bp Henryk Tomasik nawiązał do apostołów, którzy byli pełni lęku i też potrzebowali szczególnego daru od Pana Boga, niezwykłej mocy, aby z potrzebną odwagą wypełniać zadania, jakie zostały przed nimi postawione. To dzięki mocy Ducha Świętego mogli pójść w świat i głosić o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i tych kilkunastu zdobyło świat dla Chrystusa. Przywołał również postać bł. Karola de Foucauld, który przeszedł kilka etapów wewnętrznej przemiany i który w pewnym momencie swojego życia zachwycił się czterema sytuacjami z Ewangelii, w czterech wydarzeniach ewangelicznych odkrył cztery prawa przyjaźni. Ksiądz Biskup skierował do młodych ludzi przesłanie, aby te prawa były zawsze obecne w ich życiu. Miłość do Pana Boga, przyjaźń przejawiająca się w zainteresowaniu osobą Chrystusa, życzliwości, ofiarności i wierności.
Nastębierzmow 2019 7pnie po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych nastąpiła najważniejsza chwila nałożenia oleju na czoło i udzielenie Sakramentu bierzmowania młodzieży przez Biskupa Henryka Tomasika.
Na koniec młodzież podziękowała Ordynariuszowi, proboszczom za udzielenie sakramentu bierzmowania, a księżom wikariuszom za przygotowanie do tegoż sakramentu, po czym ks. bp Henryk Tomasik udzielił błogosławieństwa. Następnie został zaproszony do wspólnego zdjęcia z uczestnikami tej ważnej uroczystości.
Wpisała i fot. Jolanta Michajluk