2019.09.02 rozp roku szkoln 1W dniu 2 września 2019 roku została odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego przez ks. Wojciecha Kuropieskę. W naszej Parafii szczególną estymą i opieką duszpasterską księża otaczają uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Juliusza Słowackiego w Radomiu. Podczas tej mszy świętej ks. Wojciech i obecni uczniowie oraz nauczyciele modlili się o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający rok szkolny 2019/2020.
2019.09.02 rozp roku szkoln 2Znakiem rozpoznawalnym dla tej Szkoły była obecność pocztu sztandarowego, zmieniają się tylko uczniowie, którzy mają zaszczyt Jej reprezentowania  w ważnych momentach życia Szkoły. W homilii ks. Wojciech Kuropieska powiedział: Przez wysiłek zdobywamy to co najlepsze, abyśmy po skończonym roku szkolnym mogli powiedzieć, że staliśmy się lepszymi ludźmi. Jesteśmy też radosnymi ludźmi, bo zrzucamy troszkę na Pana Jezusa. Dziś składamy Panu Bogu wasze trudy i radości, abyśmy umieli iść za dobrem, które rodzi się w naszych sercach. Nie będziemy najlepsi w każdej dziedzinie, ale Pan Bóg błogosławi naszym wysiłkom w zdobywaniu wiedzy i prawdziwym trwałym przyjaźniom.
Wpisała: Rozalia Sitkowska