rekol adwent 1Proboszcz ks. Gabriel Marciniak zaprosił ks. Grzegorza Zielińskiego do poprowadzenia rekolekcji adwentowych w Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Radomiu. Na wstępie serdecznie przywitał rekolekcjonistę. Ks. Grzegorz wyraził podziękowanie proboszczowi za zaproszenie do wygłoszenia rekolekcji adwentowych, aby wspólnie przygotować się do momentu Bożego Narodzenia. W sobotę 14 grudnia nauki rekolekcyjne odbyły się na mszach o godzinie 6.30 i 18.00. W niedzielę 15 grudnia nauki rekolekcjonista wygłosił na wszystkich mszach. Motywem przewodnim tych Rekolekcji było Boże prawo. W sobotę ks. Grzegorz przypomniał i zinterpretował Boże prawo względem Boga, a w niedzielę względem człowieka.
Odnosząc się do Bożego prawa względem Boga, ks. Grzegorz powiedział: W I przykazaniu Bóg mówi: uwierz człowieku, że ja jestem Bogiem! Najważniejsze, aby w Niego uwierzyć i pokochać Go! Czym rekol adwent 2jest modlitwa? Jedna z odpowiedzi to, to że dobrze jest modlić się, aby móc Bogu podziękować, prosić Boga. A jeśli ludzie kochają Boga, to chcą rozmawiać z Bogiem! Żeby mieć siłę! Jak zaczyna brakować czasu na modlitwę zaczynają się kłótnie, nieporozumienia, niezadowolenia! (…) Modlitwa ma być wytrwała, mamy pokazać, że zależy nam na Panu Bogu! (…) W imię Jezusa daję! W Ojcze nasz… mówimy święć się imię Twoje. Mamy myśleć o Nim, szanować Go, rozpoczynać z Nim pracę, posiłek! Szanujmy Boga, bo bez Niego tracimy siłę, moc! Nie bagatelizujmy też III przykazania! Świadome i dobrowolne opuszczanie rekol adwent 3niedzielnej Mszy świętej jest grzechem! Podobnie spóźnianie się, narzekanie, że Msza święta jest za długa, kazanie za długie! Wszyscy jak tu siedzimy pomódlmy się za tych, którym droga do kościoła zarosła: Zdrowaś Maryjo… Niewłaściwym jest robienie w niedzielę tego co można zrobić w tygodniu: pranie, prasowanie, zakupy.
Tego dnia mamy mieć czas na lekturę Pisma Świętego, wspólny posiłek, serdeczną rozmowę z bliskimi.
W niedzielę ks. Grzegorz kontynuował nauczanie. Dziś o przykazaniach - jak mamy żyć? W IV-tym przykazaniu sprawdza się stara reguła: co człowiek sieje, na starość zbiera! Synu wspomagaj swojego ojca w starości. W V-tym podkreślił, że człowiek potrzebuje trzech lekarstw: miłości, wiary i ufności w życie wieczne! Zapytał po co Pan Bóg daje nam VI-te przykazanie? Nie możemy sobie bezkarnie urozmaicać życia! W tym przykazaniu widać jak Pan Bóg jest troskliwy! Człowiek może współżyć nie wtedy,  gdy tylko ma na to ochotę, ale wtedy gdy Pan Bóg na to pozwala! Czystość myśli, wypowiedzi! (…) Unikać tematów ponirekol adwent 4żej pasa! Może częściej wyłączać telewizor, a zwłaszcza gdy jest horror, pornografia! Wspomniał o wzorze do naśladowania, który wieczorem kazał sobie czytać Pismo Święte, a na pytanie dlaczego wieczorem? Odpowiedział: czym zasypiam, tym się budzę! W VII-mym wspomniał, że 80% pracodawców skarży się, że są okradani, często zaczyna się od drobnych kradzieży! W VIII-mym paraliżuje nas oszczerstwo, obmowa, koloryzowanie, hipokryzja, łamanie sekretów, kłamstwo! VIII-me przykazanie krzyczy: mów prawdę!
Na koniec podziękował wszystkim za możliwość przybliżenia Bożego prawa i życzył, aby Jezus rozpromieniał nas.
Bóg zapłać!
Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Wojciech Sitkowski