pasterka1pasterka2pasterka3W 2019 roku wigilia przypadła we wtorek. Na porannej i ostatniej mszy roratniej zostaliśmy zachęceni przez proboszcza ks. Gabriela Marciniaka do tradycyjnego zachowania postu w tym dniu oraz zaproszeni na wspólne śpiewanie kolęd o godzinie 23:30, jeszcze przed pasterka4pasterka5pasterka6pasterką. Wieczorem w gronie rodzinnym spotkaliśmy się przy wigilijnym stole, by łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia. Na początku Pasterki miało miejsce procesyjne wejście asysty liturgicznej, kapłana i Rycerzy Kolumba niosących figurkę Dzieciątka Jezus. Pięknie też wybrzmiała kolęda Wśród nocnej ciszy. Mszę świętą o północy sprawował proboszcz ks. Gabriel Marciniak w intencji pasterka7pasterka10parafian i gości. Wyraził radość nas wszystkich z narodzenia Jezusa. Witając parafian i przybyłych gości wyraźnie zaznaczył, że jest to pasterka w ogrzanej świątyni. Klimat pasterki, mimo braku śniegu, tworzyły śpiewane kolędy i dekoracja kościoła wysokimi świerkami ozdobionymi nowymi łańcuchami lampek choinkowych, gwiazdami i aniołami wykonanymi przez uzdolnione parafianki.
Najważniejszym akcentem okresu Bożego Narodzenia jest szopka betlejemska ze Świętą Rodziną i Dzieciątkiem Jezus w żłóbku oraz pastuszkami i zwierzątkami, do której chętnie podchodzą rodziny z dziećmi i pozostałi parafianie, aby się pomodlić.  W oddali dało się zauważyć już zbliżających się Trzech Króli.
pasterka8Homilię w tę najpiękniejszą noc wygłosił proboszcz ks. Gabriel Marciniak.  Nawiązał do słów Izajasza "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką" oraz słów skierowanych do pasterzy z Ewangelii św. Łukasza "I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».

W ogłoszeniach parafialnych proboszcz zaprosił wszystkich do świętowania Bożego Narodzenia poprzez uczestniczenie w mszach świętych i przyjęcie Jezusa całym sercem. Złożył wszystkim parafianom błogosławionych świąt oraz podziękował tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do dobrego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Wpisała: Rozalia Sitkowska, fot. Paweł Trojanowski