oplatek 2020Jak co roku w okresie Bożego Narodzenia w 2020 roku odbyły się spotkania opłatkowe wszystkich wspólnot modlitewnych działających w naszej parafii. Najpierw w sobotę 11 stycznia, z kapelanem ks. Gabrielem Marciniakiem spotkali się Rycerze Kolumba wraz z małżonkami, a w niedzielę 26 stycznia 2020 r. wspólne biesiadowanie przeżyli członkowie: Kółek Żywego Różańca, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz przedstawiciele Scholi i Ministrantów.

Na wstępie w imieniu Wspólnot przybyłych przywitała Rozalia Sitkowska, liderka ADS, która w imieniu wszystkich podziękowała kapłanom za całoroczną opiekę  nad Wspólnotami. Następnie poprosiła proboszcza ks. Gabriela Marciniaka o poprowadzenie modlitwy. I jak to jest tradycją na początku proboszcz odczytał Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2,1-20) i złożył przybyłym życzenia. Spotkanie opłatkowe był okazją do składania życzeń indywidualnych i łamania się opłatkiem, które podtrzymują ducha miłości, przyjaźni, wiary i nadziei. Był to też czas wspólnego śpiewania kolęd w wyjątkowym brzmieniu, bo tempo było poddawane przez organistkę panią Kasię Bednarską i Scholę. W tym roku udało się również podtrzymać wielowiekową polską tradycję.  

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud, aby te spotkania pozostały długo w pamięci!

Wpisała i fot.: Rozalia Sitkowska