Pielgrzymki autokarowe

z parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu w roku 2020

l.p.

termin

miejsce

uwagi

cena

1.

18 kwietnia

Częstochowa, Chęciny zamek.

wyjazd o godz. 600

60 zł

2.

20-21 czerwca

Odporyszów, Porąbka Uszewska, Tuchów, Dębowiec (nocleg), Dukla, Miejsce Piastowe, Stara Wieś.

 

wyjazd o godz. 500

pielgrzymka dwudniowa, nocleg, obiadokolacja,

170 zł

3.

18 lipca

Wiślica, Kraków – Tyniec, Kraków – Bielany (klasztor kamedułów).

wyjazd o godz. 600

60 zł

4.

13 sierpnia

Częstochowa (Sanktuarium o. Pio na Przeprośnej Górce,

przywitanie pieszej pielgrzymki na Jasnej Górze)

wyjazd o godz. 700

50 zł

5.

4 października

Wysokie Koło (spotkanie Kółek Różańcowych)

wyjazd o godz. 900

10 zł

6.

17 października

Częstochowa

wyjazd o godz. 600

50 zł

Zapisy u ks. proboszcza i u p. Marii Zakrzewskiej.

Przy zapisie wpłacamy zaliczkę.